RRETH NESH


 

Kompania jonë EUROVAT PRO SHPKNJP punon drejtpërdrejtë me shërbimet tatimore në çdo vend të Evropës. Si përfaqësues tatimorë të specializuar, aktiviteti ynë kryesor ka të bëj me rimbursimin e TVSH-së dhe konsulencën tatimore për kompanitë nga Maqedonia dhe jashtë Maqedonisë.


EUROVAT PRO SHPKNJP filloi me ushtrimin e aktivitetit si rezultat të përvojës shumëvjeçare të ekipit tonë në fushën e financave, kontabilitetit dhe tatimeve. Një pjesë e madhe e klientëve tanë të kënaqur ushtrojnë aktivitetin në fushën e transportit dhe me ndihmën tonë me sukses rimbursojnë tatimin nga të gjitha vendet e Evropës, ku është e mundur një gjë e tillë.


Ne si kompani bëjmë përpjekje për dorëzimin në kohë të aplikacioneve për rimbursim dhe për të fituar përgjigje pozitive.

 

БАРАЊЕ ЗА СОРАБОТКА