ЗА НАС


 

Нашата компанија ЕУРОВАТ ПРО ДООЕЛ работи директно со даночните служби во секоја земја во Европа. Како специјализирани даночни претставници, нашата основна дејност е поврат на ДДВ како и даночно советување за компании од Македонија и надвор од Македонија.


ЕУРОВАТ ПРО ДООЕЛ започна со работа како резултат на долгогодишното искуство на нашиот тим во областа на финансиите, сметководството и даноците. Голем дел од нашите задоволни клиенти се од областа на транспортот кои успешно со наша помош го враќаат данокот од сите земји во Европа кадешто тоа е возможно.


Како компанија се залагаме за навремено поднесување на апликациите за поврат и нивно соодветно позитивно решение.

 

БАРАЊЕ ЗА СОРАБОТКА